Stanice

Naše Činnost

Stanice

Posláním stanice je péče o zraněné volně žijící živočichy, jejich léčení a opětovný návrat do volné přírody.

Pracovníci stanice však provádí také záchranné transfery živočichů, kteří jsou ohroženi lidskou činností (např. transfery ptačích hnízd v polích ohrožených při žních či obojživelníků při jarním tahu přes silnice) a ochranná zabezpečení ohrožených stanovišť výskytu živočichů (např. zabezpečení úkrytů netopýrů).

Stanice vznikla v roce 1998 a v současnosti působí v rámci Středočeského a Jihočeského kraje na území pověřených úřadů Votice, Sedlčany, Dobříš, Příbram, Tábor a Soběslav. Služba na výjezdy pro zraněná zvířata funguje nepřetržitě 24 hodin denně s tím, že převzetí živočicha garantujeme do 1 - 2 hodin od nahlášení kdekoliv v zájmovém území. Stanice má vlastní veterinární ošetřovnu a péči o zraněné živočichy garantuje MVDr. Pavla Říhová

Přehled ošetřených zvířat a záchranných transferů

Národní síť stanic

veverka

Od roku 2003 je Stanice pro zraněné živočichy ve Voticích členem Národní sítě stanic pro handicapované živočichy.

Tato síť sdružuje stanice z celé České republiky, které mají rozdělené své území působnosti, v nichž garantují péči o zraněné živočichy.

Mapa územní působnosti stanic pro zraněné živočichy a kontakty
Exkurze do stanice

Voliery

Zahrnuje prohlídku venkovní expozice zvířat spojenou s odborným výkladem a promítáním krátkého filmu na téma ochrany přírody. V rámci exkurze si můžete objednat některý z nabízených výukových programů a prohlédnout si právě probíhající výstavu v prostorách ekocentra.

Délka programu 1-1,5 hodiny. Cena exkurze pro jednoho žáka je 20,- Kč. Více informací a objednávky na tel: 317 813 178, email: info@ochranafauny.cz


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ na téma: „BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ…“
uzávěrka 31. 12. 2009

seminář - CARBOFURAN V ČESKÉ KRAJINĚ
29.1.2010

Tisk nejen na látku a práce s ovčí vlnou
28.1. v CEV Tábor
11.2. Votice
18.2. Příbram

Nabídka pravidelných kroužků pro děti
školní rok 2009/2010 Votice a Tábor


Zámecká ul.
259 01 Votice
info@ochranafauny.cz Tel: 317 813 178
603 259 902
IČO: 67778585