Druhová ochrana

Ochrana fauny ČR provádí řadu projektů zaměřených na vybrané skupiny živočichů a některé konkrétní druhy, které vzhledem k velkému stupni ohrožení vyžadují zvláštní pozornost a realizaci specializovaných ochranných opatření.

Netopýři

Netopýr vousatý

V rámci programu se provádí:

 • mapování výskytu netopýrů na území okresu Benešov a v přilehlých oblastech.
 • zabezpečování zimovišť a letních úkrytů netopýrů
 • poradenství a pomoc při řešení problémových situací s netopýry
 • osvěta veřejnosti – přednášky, exkurze, články v tisku, tisk a rozšiřování informačních materiálů

Další informace o netopýrech naleznete také na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů.

Moták lužní a moták pochop

Moták lužní

V rámci programu se provádí:

 • mapování výskytu hnízdících párů
 • vyhledávání a následná ochrana hnízd v polních monokulturách
 • záchranné přenosy ohrožených hnízd
 • osvěta veřejnosti a zemědělcůChřástal polní

Chřástal polní

V rámci programu se provádí:

 • mapování výskytu a sledování pomocí kroužkování
 • ochrana hnízdění na loukách a polních monokulturách prostřednictvím oddálené senoseče
 • osvěta veřejnosti a zemědělcůObojživelníci

Obojživelníci

V rámci programu se provádí:

 • mapování výskytu všech druhů
 • ochrana biotopů
 • záchranné transfery v době jarního tahu
 • osvěta veřejnosti – přednášky, exkurze, výstavy, články v tiskuRaci

Raci

V rámci programu se provádí:

 • mapování výskytu druhů
 • ochrana biotopů
 • záchranné transfery při stavbách apod.
 • osvěta veřejnosti – přednášky, exkurze, články v tisku

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ na téma: „BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ…“
uzávěrka 31. 12. 2009

seminář - CARBOFURAN V ČESKÉ KRAJINĚ
29.1.2010

Tisk nejen na látku a práce s ovčí vlnou
28.1. v CEV Tábor
11.2. Votice
18.2. Příbram

Nabídka pravidelných kroužků pro děti
školní rok 2009/2010 Votice a Tábor


Zámecká ul.
259 01 Votice
info@ochranafauny.cz Tel: 317 813 178
603 259 902
IČO: 67778585