O organizaci

Občanské sdružení Ochrana fauny České republiky vzniklo v roce 1998. Jeho posláním je od počátku ochrana volně žijících živočichů a jejich biotopů a ekologická výchova veřejnosti.

V roce 1998 získala organizace do pronájmu část zdevastovaných prostor bývalého zahradnictví ve Voticích, které se postupně usilovnou prací mnoha dobrovolníků přeměnily na fungující stanici pro zraněné živočichy. Současně s ní zde vznikalo centrum ekologické výchovy – stanice se otvírala veřejnosti, probíhaly první exkurze, přednášky, besedy... Postupně se rozšiřovala nabídka akcí a s ní rostl i zájem návštěvníků. Počátkem roku 2006 bylo Centrum ekologické výchovy OFČR jmenováno krajským střediskem environmentální výchovy a osvěty Středočeského kraje.

Stanice v roce 2007 Stanice v roce 2007

Kromě provozu stanice a ekocentra se organizace věnuje realizaci řady programů druhové ochrany, zajišťuje péči o zachovalé přírodní lokality v regionu, podílí se na provozu ekofarmy Družstvo Džbány, organizuje celonárodní kampaně na ochranu přírody, poskytuje odborné konzultace, informační materiály.

Ochrana fauny ČR staví na principu partnerství – úzce spolupracuje s obcemi, městy a institucemi v regionu, s ostatními nevládními organizacemi i jednotlivci

V roce 2004 se podařilo zejména díky finanční podpoře Středočeského krajského úřadu, města Votice a programu Leader ČR zrekonstruovat budovu staré nefunkční kotelny, kde vznikl nový přednáškový sál a výstavní prostory.


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ na téma: „BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ…“
uzávěrka 31. 12. 2009

seminář - CARBOFURAN V ČESKÉ KRAJINĚ
29.1.2010

Tisk nejen na látku a práce s ovčí vlnou
28.1. v CEV Tábor
11.2. Votice
18.2. Příbram

Nabídka pravidelných kroužků pro děti
školní rok 2009/2010 Votice a Tábor


Zámecká ul.
259 01 Votice
info@ochranafauny.cz Tel: 317 813 178
603 259 902
IČO: 67778585