Kampaně

Právo na krajinu

Cílem kampaně bylo zachování bezbariérové české krajiny pro lidi i živočichy, aniž by došlo k narušení soukromého vlastnictví.

Světlo pro Prahu

V roce 2001 OFČR zahájila rozsáhlou kampaň „Světlo pro Prahu“. Kampaň byla zahájena stejnojmennou výstavou v Národním muzeu Praha. Měla poukázat na negativní vliv venkovního elektrického vedení na ptačí populace. Výstava byla od počátku pojatá jako šokující , vzbudila obrovský zájem u veřejnosti a médií, následně také u příslušných institucí. Návštěvnost výstavy dosáhla 123 tisíc lidí. Výstupem této kampaně je používání šetrných technologií do podmínek privatizace energetického sektoru, změna legislativy, vývoj technologií šetrných pro ptačí faunu a rozšíření kampaně do zemí Viszegradské čtyřky. OFČR obdržela za tuto kampaň řadu cen v ČR i v zahraničí.

Přežili rok 2000

OFČR dále realizovala bildboardovou a televizní kampaň „Přežili rok 2000?!“, ve které se jednalo o medializaci problémů vlivu člověka na životní prostředí a upozornila tak na druhy zvířat která z naší přírody ubývají.


FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ na téma: „BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ…“
uzávěrka 31. 12. 2009

seminář - CARBOFURAN V ČESKÉ KRAJINĚ
29.1.2010

Tisk nejen na látku a práce s ovčí vlnou
28.1. v CEV Tábor
11.2. Votice
18.2. Příbram

Nabídka pravidelných kroužků pro děti
školní rok 2009/2010 Votice a Tábor


Zámecká ul.
259 01 Votice
info@ochranafauny.cz Tel: 317 813 178
603 259 902
IČO: 67778585